Citotrainingen

Onze Citotrainingen

Groep 7 Cito Entreetoets / Cito E7

De leerresultaten van de leerlingen worden op de basisschool gevolgd middels een leerlingvolgsysteem. De leerlingen krijgen halfjaarlijks te maken met Citotoetsen om de leerontwikkeling van de leerling goed te kunnen volgen.
Aangezien de leerlingen tegenwoordig vóór de eindtoets in groep 8 al het definitieve schooladvies ontvangen is het resultaat van de Cito Entreetoets die eind groep 7 wordt afgenomen van groot belang.

Het komt geregeld voor dat de resultaten van deze toetsen afwijken ten opzichte van het gewone rapport. Zenuwen, moeite met de vraagstelling of ontbrekende basis en kennis kunnen hier de oorzaak van zijn.

Om ervoor te zorgen dat de leerling vol vertrouwen en met de juiste bagage deze toetsen tegemoet gaat is Cito begeleiding in groep 7 een goede en fijne voorbereiding.

De Entreetoetstraining voor groep 7 is een training die bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur en zal starten in de maand maart. De volgende onderdelen komen aan bod:
- begrijpend lezen
- spelling
- taalverzorging
- woordenschat
- getallen & bewerkingen
- verhoudingen
- meten, breuken & procenten

De kosten voor deze training bedragen €275,-

Groep 8 eindtoets

De overheid stelt dat de eindtoets van groep 8 geen toelatingstest meer is. Toch blijkt in de praktijk de score vaak zwaarder mee te wegen. Zo kan het schooladvies naar boven bijgesteld worden als het resultaat van de eindtoets hoger is dan het schooladvies.
Daarnaast kan de eindtoets een behoorlijke druk leggen op leerlingen. Faalangst en mogelijk onderpresteren liggen op de loer.

Deze ontwikkelingen maken naar ons idee een gedegen training gegrond. De essentie van een goede training is professionele begeleiding, een goede uitleg en herhaling van methodieken.

LEERKRACHT verzorgt deze training in 2 vormen:
- De uitgebreide eindtoetstraining in kleine groepjes van 3 tot 6 leerlingen. Deze training start in maart. In 6 bijeenkomsten van 1,5 uur komen alle onderdelen van de eindtoets uitgebreid aan de orde en ligt de focus op de inhoud en het zelfvertrouwen van de leerling.

De kosten voor deze training bedragen €275,-

- De eindtoets stoomcursus in groepjes van maximaal 8 leerlingen. De laatste 2 weken voor de eindtoets in april organiseert LEERKRACHT een stoomcursus om optimaal voorbereid te zijn voor de eindtoets. Ook hierin komen alle onderdelen aan de orde, worden diverse tips gegeven en staat vooral de simulatie van een echte eindtoets dag centraal. De leerlingen zijn dan inhoudelijk optimaal voorbereid, maar vooral ook gevoelsmatig.

De kosten voor deze training bedragen €350,-