Trainingen

Onze trainingen

Groep 7 Cito Entreetoets / Cito E7

De leerresultaten van de leerlingen worden op de basisschool gevolgd middels een leerlingvolgsysteem. De leerlingen krijgen halfjaarlijks te maken met Citotoetsen om de leerontwikkeling van de leerling goed te kunnen volgen.
Aangezien de leerlingen tegenwoordig vóór de eindtoets in groep 8 al het definitieve schooladvies ontvangen is het resultaat van de Cito Entreetoets die eind groep 7 wordt afgenomen van groot belang.

Het komt geregeld voor dat de resultaten van deze toetsen afwijken ten opzichte van het gewone rapport. Zenuwen, moeite met de vraagstelling of ontbrekende basis en kennis kunnen hier de oorzaak van zijn.

Om ervoor te zorgen dat de leerling vol vertrouwen en met de juiste bagage deze toetsen tegemoet gaat is Cito begeleiding in groep 7 een goede en fijne voorbereiding.

De Entreetoetstraining voor groep 7 is een training die bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur en zal starten in de maand maart. De volgende onderdelen komen aan bod:
- begrijpend lezen
- spelling
- taalverzorging
- woordenschat
- getallen & bewerkingen
- verhoudingen
- meten, breuken & procenten

De kosten voor deze training bedragen €375,-

Groep 8 eindtoets

De overheid stelt dat de eindtoets van groep 8 geen toelatingstest meer is. Toch blijkt in de praktijk de score vaak zwaarder mee te wegen. Zo kan het schooladvies naar boven bijgesteld worden als het resultaat van de eindtoets hoger is dan het schooladvies.
Daarnaast kan de eindtoets een behoorlijke druk leggen op leerlingen. Faalangst en mogelijk onderpresteren liggen op de loer.

Deze ontwikkelingen maken naar ons idee een gedegen training gegrond. De essentie van een goede training is professionele begeleiding, een goede uitleg en herhaling van methodieken.

LEERKRACHT verzorgt deze training in 2 vormen:
- De uitgebreide eindtoetstraining in kleine groepjes van 3 tot 6 leerlingen. Deze training start in maart. In 6 bijeenkomsten van 1,5 uur komen alle onderdelen van de eindtoets uitgebreid aan de orde en ligt de focus op de inhoud en het zelfvertrouwen van de leerling.

De kosten voor deze training bedragen €375,-

- De eindtoets stoomcursus in groepjes van maximaal 8 leerlingen. De laatste 2 weken voor de eindtoets in april organiseert LEERKRACHT een stoomcursus om optimaal voorbereid te zijn voor de eindtoets. Ook hierin komen alle onderdelen aan de orde, worden diverse tips gegeven en staat vooral de simulatie van een echte eindtoets dag centraal. De leerlingen zijn dan inhoudelijk optimaal voorbereid, maar vooral ook gevoelsmatig.

De kosten voor deze training bedragen €350,-

Cito coaching

Het doel van de Cito coaching is om de leerling voor te bereiden op het maken van Cito toetsen die af worden genomen volgens het door de basisschool gehanteerde leerlingvolgsysteem, zodat de leerling het best mogelijke resultaat uit zichzelf kan halen.
De leerling wordt geleerd om te gaan met zo’n spannende gebeurtenis en eventuele zenuwen de baas te blijven. Hierbij wordt een koppeling gemaakt aan Rots en Water oefeningen om dit te trainen. Rots en Water is een psychofysieke weerbaarheidstraining.
Ook wordt er onder andere aandacht besteed aan het maken van de toets zelf: hoe ga je om met meerkeuzevragen of tijdsdruk, behandelen leerinhouden en op welke manier kun je het beste de gemaakte vragen controleren.

Cito coaching Cito M7

- 5 bijeenkomsten
- Vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur
- Start vrijdag 16 november 2018
- Maximaal 6 leerlingen
Kosten € 295,-

Cito coaching Cito M8

- 5 bijeenkomsten
- Vrijdagmiddag van 16.30 tot 18.00 uur
- Start vrijdag 16 november 2018
- Maximaal 6 leerlingen
Kosten € 295,-

Ook voor andere jaargroepen is de Cito coaching mogelijk. Informeer per mail naar de mogelijkheden.