WAT LEREN WE JOU

De bijlessen voor basisschoolleerlingen op het gebied van taal richten zich met name op:

  • begrijpend lezen
  • woordenschat
  • grammatica / zinsontleden
  • spelling

De bijlessen voor basisschoolleerlingen op het gebied van rekenen bestaan uit:

  • getallen en bewerkingen
  • tafels, meten, tijd en geld
  • verhoudingen, breuken en procenten
  • redactiesommen
  • tempotoets / automatiseren

BIJLESSEN VOOR
LEERLINGEN BASISONDERWIJS

Ervaring leert dat er steeds meer kinderen zijn die behoefte hebben aan extra ondersteuning op de belangrijkste gebieden van het basisonderwijs, namelijk taal en rekenen.

LEERKRACHT verzorgt speciaal voor deze groep bijlessen op genoemde gebieden. Deze bijlessen zorgen ervoor dat een, om wat voor reden dan ook, opgelopen achterstand wordt weggewerkt. Dat kinderen zelfverzekerder worden of dat basisregels herhaald worden, zodat ze nu wel blijven hangen. Het kwartje moet vaak even vallen. Bovenal kan een bijles ervoor zorgen dat kinderen niet onder, maar juist op hun eigen niveau presteren. Hierdoor wordt een goede doorstroming naar een volgende jaargroep en uiteindelijk het voortgezet onderwijs versoepeld.

KIES EEN BIJPASSEND PAKKET

HUISWERKBEGELEIDING MINIMUM

€300,-

2 DAGEN PER WEEK

PLANBEGELEIDING

“LEER LEREN”

BEGELEIDING IN KLEINE GROEPEN
(MAX 4 PERSONEN)

HUISWERKBEGELEIDING BASIS

€350,-

3 DAGEN PER WEEK

PLANBEGELEIDING

“LEER LEREN”

BEGELEIDING IN KLEINE GROEPEN
(MAX 4 PERSONEN)

HUISWERKBEGELEIDING INTENSIEF

€390,-

4 DAGEN PER WEEK

PLANBEGELEIDING

“LEER LEREN”

BEGELEIDING IN KLEINE GROEPEN
(MAX 4 PERSONEN)

BIJLES

VANAF €37,50

MAATWERK

ALLE VAKGEBIEDEN

BIJLES BASISONDERWIJS DOOR ERVAREN DOCENTEN

BIJLES VOORTGEZET ONDERWIJS DOOR ERVAREN DOCENTEN OF STUDENTEN

BIJLESSEN VOOR LEERLINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS / VERVOLGONDERWIJS

LEERKRACHT biedt individuele bijlessen aan leerlingen die uitvallen op één of meerdere vakgebieden.

Ook is de bijles voor leerlingen die achterlopen, hiaten hebben in hun kennis of moeilijkheden ondervinden in het voorbereiden en/of met het maken van toetsen. Deze bijlessen worden verzorgd door een docent of student. Hierin vindt door LEERKRACHT matching plaats, waarbij de specifieke kwaliteiten van de docent of student aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

ERVARINGEN

”Ik vind het erg fijn dat je alles kunt bespreken en met de moeilijke vakken hulp krijgt. Ook als je vragen hebt kun je die samen oplossen door ze op te zoeken of door een goede oplossing te vinden.”

Jasmin, 14 jaar

”Jij legt dingen uit op een manier die bijna iedereen begrijpt. Je kunt je zeer snel ergens inlezen er dan ook meteen verstand van hebben. Je begrijpt hoe wij aan antwoorden komen en je kunt ook uitleggen waarom dat dan wel of niet goed is.”

Melvin, 16 jaar

HULP NODIG BIJ HET LEREN?

Vul het contactformulier in en we nemen contact met je op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.